De brug naar de toekomst: inspirerend leiderschap

Meer en meer zijn bedrijven en organisaties kwetsbaar. Het vinden en houden van professionele en betrokken managers en medewerkers wordt een meer dan belangrijke uitdaging voor onze economie. We weten bovendien allemaal dat betrokken medewerkers ook de basis vormen voor klanten die zich identificeren met deze aanbieders van producten en diensten. Maar wat is de situatie anno 2017?

De tegengestelde spiralen

Bedrijfsleiders vertellen mij regelmatig dat, ondanks ze niet tevreden zijn over hun medewerkers, ze zelf de stap niet kunnen (of willen) zetten om deze medewerkers vriendelijk te ontslaan. Niet alleen de financiële gevolgen spelen hierin mee (u weet wel 'ons systeem'), maar ook de angst of men wel andere geschikte en betrokken medewerkers zal vinden. Hierdoor staat men zelfs oogluikend toe dat men met mindere kwalitatieve dienstverlening tevreden is. Van klanten hoor ik dan weer de zeer verrassende uitspraak dat men reeds tevreden is (soms zelfs 'delighted') als de zaken verlopen zoals voorzien. Wat ook langs deze kant wijst op het aanvaarden van een economie die niet meer bezig is met excelleren.

Effectief twee bewegingen die de nodige vraagtekens oproepen

De grote uitdaging zal erin liggen deze twee neerwaartse spiralen te keren. Het antwoord ligt, volgens mij, in het feit dat bedrijfsleiders en ieder die een verantwoordelijkheid opneemt, resoluut dienen te kiezen voor de ambitie om meerwaarde te realiseren. Om hierbij op een effectieve en consequente wijze gevolg aan te geven, moeten zij waar nodig maatregelen nemen. Zowel naar de eigen organisatie als naar de markt. Het is alleen in deze stijl dat men 'het grijs zijn' van zich afschudt en een omwenteling introduceert die onze economie terug hoop en slaagkans zal geven.