Ook als leverancier kan je delighted zijn over je klant!

slaatje

Enkele weken geleden mocht ik voor de medewerkers van een nieuwe klant een workshop geven rond klantgerichtheid.

In het kader van mijn voorbereiding hierop had ik met de team manager afgesproken dat ik de desbetreffende afdeling gedurende enkele uren zou komen observeren tijdens hun werkdag, zodat ik achteraf uiteraard de workshop nog beter zou kunnen afstemmen op de noden en verwachtingen van het bedrijf in kwestie.

Bij mijn aankomst op de dag van de observatie vroeg de team manager mij of ze een broodje voor mij mocht bestellen, wat ik op zich al best uitzonderlijk vind (ik ben immers op het bedrijf om mijn taken uit te voeren volgens de afspraken). Maar goed… Ik bedankte voor het voorstel en vertelde terloops dat ik sinds een zestal maanden geen brood meer eet. Verder werd hier niet langer over gesproken.

Aan het eind van mijn observatie had ik samen met de team manager nog een outputgesprek waarin alle geplande punten nog even doorgenomen en afgestemd werden.

Twee weken later vond de eerste van twee workshops in de gebouwen van het bedrijf plaats: medewerkers van verschillende afdelingen werden samen gezet om op die manier aan “samenwerking en teamgeest” te werken. Een aantal medewerkers uit de Nederlandse vestigingen kwamen over naar Vlaanderen om aan te sluiten bij de workshop. Kortom, alles werd in het werk gesteld om een maximaal resultaat te bereiken. De workshop werd aangevat zoals afgesproken, het verhaal werd opgebouwd en het enthousiasme was duidelijk van de gezichten van de deelnemers af te lezen!

Ik hoor je nu al denken: “waarom is die man dan zo delighted?”…

Wel hier komt het: Zoals wel vaker het geval is had het bedrijf tijdens de middag voor alle deelnemers broodjes voorzien. Mijn verbazing was echter enorm toen iemand van de groep mij zegde: “kijk Patrick, we weten dat jij geen brood eet, daarom hebben we speciaal voor jou een slaatje besteld”.

Dat vind ik nu een schitterend voorbeeld van klantgerichtheid. Ook al ben ik in deze context niet de klant, maar wel de leverancier…