Research

D-Sense onderzoekt onder andere wat het huidige Delight-niveau is bij uw klanten en medewerkers en hoe klanten uw bedrijf ervaren. Dankzij onze meetinstrumenten krijgt u een klare kijk.

Tevredenheidsonderzoek (Delight analysis)

Hoe ervaren uw klanten de diensten van uw organisatie? Hoe tevreden zijn ze hierover? Op welke manier verlenen uw medewerkers service aan uw klanten?

Delight van uw klanten

Via een Customer Delight-analyse brengen we in kaart wat het Delight-niveau van uw externe klanten is over uw dienstverlening. We geven ook mee in welke mate ze uw organisatie in de markt actief aanbevelen. We brengen de verlangens die uw klanten hebben tegenover uw organisatie in kaart.

Delight van uw medewerkers

We meten het Delight-niveau van uw medewerkers over hun job, hun werkgever en de mate waarin ze betrokkenheid tonen.

Employee Delight

We meten hoe Delighted uw medewerkers zijn over de interne dienstverlening tussen verschillende afdelingen binnen uw organisatie en in welke mate ze collega's als voorbeeld nemen voor professioneel gedrag.

We zoeken voor u de meest rendabele en betrouwbare onderzoeksmethode uit op basis van:

  • Het type onderzoek
  • De omvang van de te onderzoeken doelgroep
  • De gewenste diepgang van de resultaten
  • De budget- en tijdsrestricties en andere factoren

We onderscheiden verschillende methoden voor tevredenheidsonderzoek:

  • Kwantitatieve methoden: schriftelijke of online enquêtes, al dan niet telefonisch aangestuurd
  • Kwalitatieve methoden: persoonlijke diepte-interviews, persoonlijke telefonische gesprekken en andere methoden

Actieplanning en opvolging

De klantenervaring verbeteren, uw klanten delighten met uw service, uw medewerkers meetrekken in dit hele verhaal … Dat doet u niet zomaar.

D-Sense stippelt een parcours uit waarin alle aspecten aan bod komen. Zodat iedereen mee is. We koppelen de resultaten terug naar de strategische bedrijfsdoelstellingen, die vastgelegd werden aan het begin van het traject.

Actieplanning volgens D-Sense

  • We rangschikken de onderzoeksresultaten in actietypes, naargelang hun prioriteit
  • We onderscheiden acties op basis van hun aard: systeemgebonden, procesmatig of ter ontwikkeling van competenties
  • We onderscheiden quick wins van langetermijnacties op basis van hun haalbaarheid en tijdsvereisten

Opvolging

We volgen de implementatie van de acties op geregelde tijdstippen intern op met de projectleiders. Zo bent u er zeker van dat elk onderzoek een waardevolle bijdrage levert tot de realisatie van uw bedrijfsdoelen.

Interesse?

Zet de stap naar delighted klanten dankzij onze research.

vraag ons ernaar

Ons engagement naar u

Alles wat u van D-Sense mag verwachten, vindt u overzichtelijk terug in volgend document.

Download nu