Medewerkerstevredenheidsonderzoek

In een medewerkerstevredenheidsonderzoek analyseren we het oordeel van uw medewerkers op wat u hen als werkgever te bieden heeft. Om deze perceptie gedetailleerd in kaart te brengen, volgen we een beproefde methodologie voor de Employee Delight Analyse.

Hierbij bieden we u zicht op de betrokkenheid van uw medewerkers met uw organisatie. Passie, drive en discipline zijn hierbij belangrijke graadmeters.

Ook u bent er net als wij wellicht van overtuigd dat sterk betrokken medewerkers mee de groei van uw organisatie bepalen. Elke dag opnieuw hierop intern de focus leggen vormt dan ook een uitdaging.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek resulteert bij D-Sense altijd in een prioriteitenlijst. We garanderen dat deze actielijst een directe aanzet is tot een concreet actieplan. Met gerichte acties en een stricte opvolging komt u immers tot een hogere betrokkenheid en zo ook tot een meer dan tevreden eindklant.

Toegevoegde waarde bieden en resultaten boeken, daar gaan we voor!

 

Aanbod