Atradius

Atradius is één van de grootste kredietverzekeraars ter wereld. Het bedrijf zelf bestaat meer dan 85 jaar, maar de naam Atradius draagt het bedrijf pas sinds 2003. Die naam verwijst naar het streven van de groep om handel wereldwijd te ondersteunen.

Christophe Cherry, staat sinds 2009 in voor de algemene leiding bij Atradius Credit Insurance Belux.

Christophe Cherry
D-Sense verkondigt het Delightprincipe niet enkel naar haar klanten, maar past dit ook intern toe. Alle contacten, met wie dan ook bij D-Sense, verlopen steeds zeer vlot en correct. Met regelmatig dat stapje meer dat we nu net niet hadden verwacht.
Christophe Cherry
Country Director

Een e-mailuitnodiging waarin D-Sense haar filosofie toelichtte, wakkerde de interesse bij Atradius aan. Voldoende om deel te nemen aan een infosessie waar de eerste ontmoeting met D-Sense plaatsvond. "Hun aanpak werd erg naar waarde geschat en vooral de andere manier om met klantentevredenheid om te gaan viel in de smaak", aldus Cherry. "Het opstellen van actieplannen, de volledige begeleiding en opvolging en vooral het streven naar delighted klanten hebben ons uiteindelijk overtuigd."

Delight in het DNA

Het intern uitwerken van een volledig onderzoekstraject slorpt veel tijd op. Tijd die men bij Atradius liever investeerde in het opzetten van acties om het Delightniveau van hun klanten te verhogen. Atradius zocht een bureau dat hun onderzoek kon voeren en de klik met D-Sense was er onmiddellijk. D-Sense zorgde voor een efficiënte begeleiding in het opzetten van dat onderzoek. Vooral hun advies betreffende de belangrijkheid van een gepaste opvolging werd zeer gewaardeerd.

"Meten is weten. Maar niets doen met die gegevens leidt nergens toe. Het hele project werd intern tot op het hoogste niveau gevolgd. Tot op vandaag wordt het met veel enthousiasme opgevolgd door alle afdelingen. Delight is als het ware deel van ons DNA geworden", verduidelijkt Cherry.

Streven naar perfecte service

Atradius dient regelmatig negatief nieuws aan hun cliënteel over te maken. Met de hulp van het Delighttraject verloopt deze toelichting zeer gedetailleerd. Zo krijgt elke klant een beter beeld hoe en waarom een bepaalde beslissing werd genomen. Het streven naar perfecte service is ingebakken bij Atradius wereldwijd, bij de Belgische afdeling gebeurt dit specifiek onder de Delightvlag.

Atradius wil woorden effectief omzetten naar daden. Vooral de vlotte communicatie en de eenvoudige manier van zaken doen worden daarbij gewaardeerd. Meer en meer verneemt Atradius dat klanten en niet-klanten hen als een referentie binnen de markt zien.

Het is dus niet verwonderlijk dat de kredietverzekeraar er in slaagde om bij zijn tweede Delightonderzoek nog beter te scoren dan bij het eerste. "We hebben er dan ook veel tijd in gestoken. Zo is er binnen onze firma op elke afdeling iemand die deel uitmaakt van het Delightteam. Personeelsleden die de werkzaamheden voor dat team erbij nemen bovenop hun al uitdagende takenpakket. We hebben de klus kunnen klaren dankzij hun gedrevenheid", spreekt Cherry.

De communicatie van de tweede Delightsurvey is in volle gang. D-Sense verzorgt de begeleiding in het verdere traject om het servicelevel van Atradius nog een extra duwtje in de rug te geven. Never change a winning team!

Interesse?

Bent u ook geïnteresseerd om met D-Sense uw klantgerichtheid naar het hoogste niveau te brengen?

Contacteer ons

Ons engagement naar u

Alles wat u van D-Sense mag verwachten, vindt u overzichtelijk terug in volgend document.

Download nu